Passion för kommunikation
som river språkbarriärer

joanna-kosinska-129039-unsplash.jpg

Fluid Translation är en språkkonsultbyrå. Vi hjälper lokala och multinationella företag att kommunicera med sina intressenter på främmande språk. Vi har djup specialistkompetens inom finans, teknik och juridik men med vårt stora kvalitetssäkrade nätverk av frilansare hanterar vi i stort sett alla områden. Vår passion för språk och kommunikation märker du både i våra översättningar och i vårt engagemang!

 

network.png

Unikt nätverk av översättare

Under åren har vi byggt upp ett kvalitetssäkrat nätverk av olika roller, främst många skickliga översättare. De är utpräglade specialister inom sitt område, främst finans, teknik och juridik och de allra flesta bor inom Europa. Deras expertis och språkkänsla gör att våra texter och översättningar håller mycket hög kvalitet.


language.png

Specialister på språk och kommunikation

Vi översätter och skriver texter från svenska till engelska, tyska och de nordiska språken. Vi koordinerar även översättningar för många andra europeiska språk. Vi fokuserar primärt på kommunikation som är kritisk för ditt företags värde, exempelvis årsredovisningar, finansiella rapporter, policydokument eller tekniska beskrivningar.


ontime.png

Små och snabbfotade

Hos oss blir du viktig - inte bara en i mängden. Vi är tillräckligt små för att snabbt och flexibelt kunna möta dina olika behov. Vi arbetar modernt och med senaste digitala tekniken för att uppdragen effektivt ska lösas inom satta tidsramar. Vi vet att punktlighet är helt avgörande och vårt mål är att aldrig missa en deadline.


relations.png

Personligt engagemang

Vi är glada och stolta över att många kunder kommer tillbaka varje år! Vi ser våra långa kundrelationer som ett bevis på att samarbetet fungerat smidigt och att våra texter hållit en jämn och hög kvalitet. Många av våra språkkonsulter och översättare har vi samarbetat med under väldigt lång tid, vilket skapar bästa förutsättningar för hög kvalitet och nöjda kunder.