En kedja utan
svaga länkar

brandi-redd-122054.jpg

Från det att vi får ett uppdrag fram till leverans pågår en hel del bakom kulisserna. I en noga utprövad process, säkerställer vi att texterna är korrekta, exakta och professionella ur alla tänkbara aspekter.


Uppdragsanalys

När uppdraget kommer, har vi en dialog med dig som uppdragsgivare. Utifrån behov och förväntningar, handplockar vi det ultimata teamet för jobbet. Vi har cirka 60 språkkonsulter i vårt nätverk, där alla har sin specifika erfarenhet och kompetens. För varje uppdrag sätter vi samman ett anpassat och väl inarbetat team. 


Översättning

Vissa uppdrag kräver många översättare, andra endast en. Som kund kan du ha direktkontakt med en översättare vid behov. I vårt stora nätverk av rutinerade översättare finns många som vi samarbetat med under många år. Som återkommande kund får du i möjligaste mån samma person/översättare vid varje tillfälle.


Granskning

En integral del i varje projekt. Granskning görs av en språkkonsult med specialistkompetens inom ditt område. Vid behov använder vi copyredigering som verktyg för att säkerställa att den färdiga texten är språkligt korrekt och att den känns som att översättningen är skriven av en person med detta språk som modersmål. För copyuppdrag kan det innebära större textomarbetning som följs upp med ingående korrektur för att säkerställa att texten har samma innebörd som originaltexten. Allt för att du skall kunna återanvända dina texter om och om igen.

Våra korrekturläsare är tvåspråkiga och säkerställer att texterna är språkligt korrekta och att innehållet stämmer mot ditt underlag.


Korrektur

Korrektur är ett av de viktigaste stegen i projektet. Varje kund har en personlig kontakt som ett led i vårat samarbete. Den personen har ansvar för kvalitetssäkring för dig som kund och förbättrar era texter genom att ta emot återkoppling och implementera ändringar. Våra kontaktpersoner är översättare med gedigen specialisterfarenhet inom affärsvärlden och kan svara på frågor om allt från grammatik till innehåll och copy. De kan också leda en korrekturprocess hos oss och plocka in andra översättare eller specialister vid behov.

Vid korrekturläsning av formgiven text, görs den i tre faser:

  1. Kontroll att texten är komplett, sidbrytningar och övrig design är korrekt.

  2. Eventuella tillägg eller ändringar översätts och redigeras.

  3. En sista, noggrann korrekturläsning görs mot originaldokumentet för att säkerställa att känsla och andemening i texten stämmer.


Leverans

Leverans sker direkt från oss till er inom avtalad tidsram i önskat format. Vi erbjuder högkrypterade lösningar för känsliga dokument och kan möta upp mot även mer komplexa tekniska krav. Auktoriserade dokument levereras alltid i pappersformat.