Vattenriket väljer Fluid Translation

Vi kan med stolthet meddela att vi har tilldelats en upphandling med Kristianstads Vattenrike för översättning från svenska till engelska och tyska.

Kristianstads Vattenrike är ett unikt Unesco biosfärområde i södra Sverige. Den är en levande modell för hållbar utveckling med samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

I utvärderingen har Fluid Translation fått toppoäng på provöversättningens kvalité, något vi är väldigt stolt över. Avtalet kommer att löpa fram till 2020. 

Naturum_startsida2.jpg